Home Marines Take Camp Pendleton Beach with Exercise Dawn Blitz Exercise Dawn Blitz

Exercise Dawn Blitz

Dawn Blitz3