Home Giveaway: USMC sign from Something Old, Something New Iwo Jima

Iwo Jima

Don't Mess with America USMC sign
EGA USMC Logo
Semper Fidelis digital cammo EGA sign